XÂY DỰNG SẢN PHẨM NÂNG CAO

Xây dựng và súc tiến thương mại cho sản phẩm trọn gói, đối với các sản phẩm FMCG, sản phẩm chế biến từ Nông-Lâm-Thuỷ sản.

Tư vấn ngay
ACC CREATIVE AGENCY

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Quy trình xây dựng và súc tiến thương mại cho sản phẩm FMCG, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc sản địa phương phù hợp với từng địa phương, từng doanh nghiệp.


Nghiên cứu & kí kết

Nghiên cứu theo phương pháp 7P

Tư vấn chiến lược 

Tư vấn thương hiệu phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Thiết kế hiệu chỉnh

Tiến hành thiết kế, sau đó nhận phản hồi và hiệu chỉnh.

Đăng ký bảo hộ

Thay mặt doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu hoặc nhãn hiệu sản phẩm phù hợp với kênh và phân khúc bán hàng

Giấy tờ & kết nối

Thay mặt doanh nghiệp chuẩn bị các giấy phép công bố, kiểm nghiệm, kiểm định có liên quan đến sản phẩm. Soạn thảo mẫu hợp đồng NPP cho doanh nghiệp

Kế hoạch điểm bán

Xây dựng kế hoạch và kênh bán hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng, bản chiết khấu, bản giá phân phối theo kênh bán.

Kế hoạch tung sản phẩm

Xây dựng kế hoạch Activation và Spamling...hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ cho doanh nghiệp các chương trình súc tiến thương mại

Bàn giao và hỗ trợ

Bàn giao cho nhân sự nội bộ của doanh nghiệp tiếp quản toàn bộ giấy tờ, sau khi có điểm bán đầu tiên.

QUY TRÌNH 

MARKETING TỔNG THỂ

Chúng tôi thực hiện từ khâu R&D, cho đến khi ra thị trường và đến đúng kênh bán hàng cho sản phẩm, quy trình sẽ như Case Study dưới đây


ACC AGENCY 

GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP


Zalo
Phone