BẢNG BRIEF THIẾT KẾ

Đề tài Quảng cáo sản phẩm mới cho doanh nghiệp
Brief là văn bản mà Khách hàng (Client) cung cấp cho công ty ACC (Agency), trong đó chứa đựng những thông
tin cần thiết, cô đọng nhằm giúp Agency hiểu được trọn vẹn những yêu cầu của mình.
Một dự án Quảng cáo luôn được bắt đầu bằng việc Client viết một bản brief sau đó
truyền đạt trực tiếp hoặc gửi qua email cho những người thực hiện dự án ở Agency. Thường thì phía Agency sẽ cử
người đến công ty nghe Client trình bày trực tiếp để đảm bảo “hiểu đề bài” thật rõ, trong lúc nghe có điều chi
không hiểu thì hỏi ngay lúc đó. Bảng Brief cụ thể như:

Tải mẫu thiết kế mà bạn muốn làm theo
Lettermark

Logo dạng chữ

Wordmard

Logo dạng từ

Logo hình ảnh

Biểu tượng hình ảnh

Logo trừu tượng
Mascot

Logo linh vật

Logo kết hợp
Logo kiểu phù hiệu
Zalo
Phone