Thiết kế Logo

1. Thiết kế Logo thương hiệu
 1.600.000
Thiết kế Logo bảo hộ thương hiệu


1.1 Nội dung:

 Chọn 1 trong 2 phương án thiết kế logo sáng tạo.

 Không giới hạn số lần chỉnh sửa phương án đến khi hài lòng.

 Bàn giao đầy đủ các loại file gốc.

 Miễn phí thiết kế 1 mẫu card visit

 Cam kết logo không bị trùng lặp.

 Cam kết thiết kế lại logo miễn phí cho khách hàng nếu không đăng ký được bảo hộ thương hiệu và một hình tượng.

1.2 Dịch vụ kèm theo:

 Thêm 1 phương án thiết kế: 200.000đ.

 Thiết kế Cẩm nang sử dụng logo: 500.000đ.

 Thiết kế bộ phận nhân diện văn phòng: 800.000đ.

 Dựng video intro logo 5-10s dạng motion graphic: 1.000.000đ.

2. Thiết kế Logo chuyên nghiệp
 4.400.000
2.1 Mục đích thiết kế Logo:

 Logo cho công ty, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ.

 Logo cho chương trình

 Logo đại diện của một tổ chức

2.2 Các mẫu thiết kế Logo:

 Logo dạng chữ.

 Logo dạng biểu tượng.

 Logo dạng chữ kết hợp biểu tượng.

 Một mẫu Logo hoàn chỉnh đầy đủ các file thiết kế

 Không giới hạn chỉnh sửa

2.3 Dịch vụ kèm theo:

 Thiết kế nhanh trong 2 ngày: 1.700.000đ.

 Bộ hướng dẫn sử dụng logo: 2.000.000đ.

 Thêm 1 phương án logo: 400.000₫.

 Thiết kế bảng hiệu: 700.000đ.

 Thiết kế Standee: 700.000đ.

3. Thiết kế Logo đơn giản với ý tưởng khách hàng
 10.000.000
3.1 Các mẫu thiết kế Logo:

 Logo dạng chữ.

 Logo dạng biểu tượng.

 Logo dạng chữ kết hợp biểu tượng.

 Một mẫu Logo hoàn chỉnh đầy đủ các file thiết kế

 Chỉnh sửa miễn phí 3 lần

3.2 Dịch vụ kèm theo:

 Thiết kế nhanh trong 3 ngày: 1.000.000đ.

 Bộ hướng dẫn sử dụng logo: 1.900.000đ.

 Thêm 3 lần chỉnh sửa: 100.000₫.

 Thiết kế Logo dạng 3D: 1.000.000đ.

  Thiết kế Menu để bàn tờ 2 mặt: 600.000đ.

 Thiết kế Namcard: 400.000đ. 

Zalo
Phone