Thiết kế ấn phẩm truyền thông.

Combo trọn gói thiết kế 

 Chọn 1 trong 2 phương án thiết kế logo sáng tạo.

 Không giới hạn số lần chỉnh sửa phương án đến khi hài lòng.

 Bàn giao đầy đủ các loại file gốc.

 Miễn phí thiết kế 1 mẫu card visit

 Cam kết logo không bị trùng lặp.

 Cam kết thiết kế lại logo miễn phí cho khách hàng nếu không đăng ký được bảo hộ thương hiệu và một hình tượng.

1. Basic
 1.500.000
2. Medium
 2.200.000 đến 2.500.000
3. Premium
 3.200.000 đến 3.500.000
Các hạng mục riêng lẻ
STT:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dịch vụ:

Thiết kế Poster

Thiết kế Name Card

Thiết kế phong bì A6

Thiết kế phong bì aA4

Thiết kế thẻ nhân viên

Thiết kế túi giấy

Thiết kế lịch treo tường

Thiết kế lịch để bàn

Thiết kế catalogue

Thiết kế banner tĩnh

Thiết kế banner động

Thiết kế standee

Thiết kế bao bì

Thiết kế Guidline logo

Thiết kế sale kit

Đơn Giá:

700.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000 

4.000.000

1.000.000 

2.000.000  

1.000.000 

1.000.000 

1.900.000

6.900.000  

Đơn vị:

Gói

Gói 

Gói 

Gói 

Gói 

Gói 

Gói 

Gói 

Gói 10 trang

Gói

Gói 

Gói 

SKU

SKU

Gói

Zalo
Phone