Quản lý
Mạng xã hội.

1. Quản lý page mạng xã hội
 2.500.000

 Xây dựng nội dung page.

 Viết bài cho page theo từng sản phẩm/ dịch vụ mang tính sáng tạo.

2. Quản lý page mạng xã hội
 5.000.000

 Xây dựng nội dung page.

 Viết bài cho page theo từng sản phẩm/ dịch vụ mang tính sáng tạo.

Zalo
Phone